ස්වේච්ඡා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවර්ධකයෙකු වී මැතිවරණ අධ්‍යයන පාඨමාලාවකට ඇතුල්වන්න

මැතිවරණ අධ්‍යයන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රිවාදය බලගැන්වීම පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් සඳහාමැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMEV) ඒ සඳහා උනන්දුවක් ඇති තරුණ තරුණියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

තරඟකාරී තෝරාගැනීමේ ක්‍රම වේදයකින් පසු තරුණ තරුණියන් 240 දෙනෙකුට නොමිලයේ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්ට පහත QR කේතයෙන් හෝ ඉහත දක්වා ඇති සබැඳියෙන් ප්‍රවේශ වී ගූගල් පෝරමය පුරවා හෝ පිටු 2 ක් නොයික්මවන ජීව දත්ත සටහන සහ සංක්‍ෂිප්ත කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපියක් පහත ඊ මේල් ලිපිනයට 2022 සැප්තැම්බර් 30 දිනට පෙර එවීමෙන් අයදුම් කළ හැක.

පහත ක්‍රම තුලින් අයදුම් කරන්න

ගූගල් පෝරමය සබැඳිය: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

විද්‍යුත් තැපෑල: cmev@cpalanka.org වෙත යොමු කරන්න

ஜனநாயகத்தை உயர்த்தும் ஒரு தொண்டராய், தேர்தல் பாடநெறிகள் தொடர்பான ஒரு கற்கைநெறியினை பெற்றிட

தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தினால்(CMEV), தேர்தல் பாடநெறிகள் மற்றும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தல் தொடர்பான சான்றிதழ் கற்கைநெறியில் இணைந்து கொள்ளவதற்கு ஆர்வமுள்ள இளையோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்படுகின்றன.

போட்டித்தெரிவு முறைமையினூடாக தெரிவுசெய்யப்படும் 240 விண்ணப்பதாரிகள் இக் கற்கைநெறியினை இலவசமாகவே கற்றுக்கொள்ளமுடியும்

ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரிகள் மேலுள்ள இணைப்பினூடாக(Link) அல்லது விரைவுஎதிர்வினை குறி(QR Code) இனூடாக கூகுள்-படிவத்தை(Google Form) அணுகி அல்லது இரண்டு பக்கங்களுக்கு மேற்படாத சுயவிபரக்கோவையினை ஒரு குறுகிய முகப்புக் கடித்தத்துடன்(short cover letter) கீழே குறிப்பிட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு புரட்டாதி மாதம் 30ஆந் திகதி, 2022 க்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்கும்படி வேண்டப்படுகிறார்கள்.

கூகுள்-படிவத்தை அணுகுவதற்கு: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

இரண்டு பக்கங்களுக்கு மேற்படாத சுயவிபரக்கோவையினை ஒரு குறுகிய முகப்புக் கடித்தத்துடன் cmev@cpalanka.org

Be a Volunteer to Promote Democracy and Earn a Course on Electoral Study

Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) calls for applications from Interested youth to participate in a certificate course on Electoral Studies and Democracy Empowerment.

Following a competitive selection process, the course will be offered free of charge for selected 240 participants.

Interested candidates are requested to scan below QR code or Click the link at the top to access the google form or send a CV not exceeding two pages and a short cover letter to the following email address before September 30, 2022.

Google Form Link: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

Email : cmev@cpalanka.org