ස්වේච්ඡා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවර්ධකයෙකු වී මැතිවරණ අධ්‍යයන පාඨමාලාවකට ඇතුල්වන්න

මැතිවරණ අධ්‍යයන හා ප්‍රජාතන්ත්‍රිවාදය බලගැන්වීම පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් සඳහාමැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMEV) ඒ සඳහා උනන්දුවක් ඇති තරුණ තරුණියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

තරඟකාරී තෝරාගැනීමේ ක්‍රම වේදයකින් පසු තරුණ තරුණියන් 240 දෙනෙකුට නොමිලයේ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

උනන්දුවක් දක්වන අයදුම්කරුවන්ට පහත QR කේතයෙන් හෝ ඉහත දක්වා ඇති සබැඳියෙන් ප්‍රවේශ වී ගූගල් පෝරමය පුරවා හෝ පිටු 2 ක් නොයික්මවන ජීව දත්ත සටහන සහ සංක්‍ෂිප්ත කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපියක් පහත ඊ මේල් ලිපිනයට 2022 සැප්තැම්බර් 30 දිනට පෙර එවීමෙන් අයදුම් කළ හැක.

පහත ක්‍රම තුලින් අයදුම් කරන්න

ගූගල් පෝරමය සබැඳිය: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

විද්‍යුත් තැපෑල: cmev@cpalanka.org වෙත යොමු කරන්න

ஜனநாயகத்தை உயர்த்தும் ஒரு தொண்டராய், தேர்தல் பாடநெறிகள் தொடர்பான ஒரு கற்கைநெறியினை பெற்றிட

தேர்தல் வன்முறைகளைக் கண்காணிப்பதற்கான நிலையத்தினால்(CMEV), தேர்தல் பாடநெறிகள் மற்றும் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தல் தொடர்பான சான்றிதழ் கற்கைநெறியில் இணைந்து கொள்ளவதற்கு ஆர்வமுள்ள இளையோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்படுகின்றன.

போட்டித்தெரிவு முறைமையினூடாக தெரிவுசெய்யப்படும் 240 விண்ணப்பதாரிகள் இக் கற்கைநெறியினை இலவசமாகவே கற்றுக்கொள்ளமுடியும்

ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரிகள் மேலுள்ள இணைப்பினூடாக(Link) அல்லது விரைவுஎதிர்வினை குறி(QR Code) இனூடாக கூகுள்-படிவத்தை(Google Form) அணுகி அல்லது இரண்டு பக்கங்களுக்கு மேற்படாத சுயவிபரக்கோவையினை ஒரு குறுகிய முகப்புக் கடித்தத்துடன்(short cover letter) கீழே குறிப்பிட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு புரட்டாதி மாதம் 30ஆந் திகதி, 2022 க்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்கும்படி வேண்டப்படுகிறார்கள்.

கூகுள்-படிவத்தை அணுகுவதற்கு: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

இரண்டு பக்கங்களுக்கு மேற்படாத சுயவிபரக்கோவையினை ஒரு குறுகிய முகப்புக் கடித்தத்துடன் cmev@cpalanka.org

Be a Volunteer to Promote Democracy and Earn a Course on Electoral Study

Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) calls for applications from Interested youth to participate in a certificate course on Electoral Studies and Democracy Empowerment.

Following a competitive selection process, the course will be offered free of charge for selected 240 participants.

Interested candidates are requested to scan below QR code or Click the link at the top to access the google form or send a CV not exceeding two pages and a short cover letter to the following email address before September 30, 2022.

Google Form Link: https://forms.gle/br97hfKc2nAudbxw5

Email : cmev@cpalanka.org

A Monograph on Functional Democracy in Sri Lanka.

This monograph discusses electoral systems in Sri Lanka. With the introduction of the universal franchise in 1931, Sri Lanka is considered the oldest democracy in Asia. Since then, numerous elections have been held in Sri Lanka under different electoral and constitutional arrangements.

This monograph provides a history of the different electoral systems that have been used in Sri Lanka, explains how they have functioned and looks at the issues they have raised. It will focus mainly on the electoral systems used to elect members of a legislature and look specifically at the Sri Lankan Parliament.

The purpose of this monograph is to help Sri Lankan voters understand debates about electoral reform and contextualise the principles that underpin these debates and strengthen their knowledge for effective participation in it.

This monograph covers the following questions:

  1. What is an electoral system?
  2. What kinds of electoral systems are there?
  3. What electoral systems have been used in Sri Lanka?
  4. What is the First Past the Post (FPTP) system?
  5. What is the Proportional Representation (PR) system?
  6. What is the Mixed Member Proportional (MMP) system?
  7. What are the major issues around electoral reform in Sri Lanka?
  8. What principles should be considered for electoral reform in Sri Lanka?

Download the Trilingual Monograph in here

History of the Institute of Election Management in Sri Lanka

Sri Lanka has a distinguished history of election management. The number of national and local level elections held so far since the country gained universal suffrage is about 74. Until 2015, the Department of Elections was the authority to hold elections in this country. The Election Commission was then established. The said Election Commission is due to end its term on November 13, 2020. Therefore, here is an Infographic compiled by the Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) showing the tenure of the officials responsible for the conduct of the elections from the time of the commencement of the formal elections in the country to the present day.

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ඉතිහාසය

ශ්‍රී ලංකාවට මැතිවරණ කළමනාකරණය පිළිබඳව ඇත්තේ කීර්තිමත් ඉතිහාසයකි. මෙරටට සර්වජන ජන්ද බලය ලැබීමෙන් අනතුරුව මෙතෙක් පවත්වා ඇති ජාතික හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ මැතිවරණ සංඛ්‍යාව 74 ක් පමණ වේ. වසර 2015 වන තෙක්ම මෙරටේ මැතිවරණ පැවැත්වීමේ බළධාරීත්වය දරන ලද්දේ මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවයි. අනතුරුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරන ලදි. එකී කොමිසම එළඹෙන නොවැම්බර් මස 13 වැනි දින තම කාල සීමාව අවසන් කිරීමට නියමිතය. එබැවින් මෙහි පළවන්නේ මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMEV) මෙරටේ විධිමත් මැතිවරණ පැවැත්වීම ඇරඹුණු සමයේ පටන් අද දක්වා මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම උරදැරූ නිළධරයන් අදාළ ධූර දැරූ කාල සීමා දක්වමින් සකස්කරන ලද දළ සැකසුමකි.

Download Infographic in here

Parliamentary Election 2020 – Media coverage on CMEV Election Observation Process

The media is a stakeholder that can never be excluded in any country in which democratic elections are conducted. Regardless of whether the media entity is conventional and mainstream or alternative and new, media behavior indisputably affects the integrity of any election. Continued election observation undertaken by the Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) over several decades in Sri Lanka has strongly proven that the role of the media in the electoral process in the country is decisive.

While there is an ongoing discussion concerning the role of the media in this country, what is of utmost significance is establishing practices where the strong connectivity between the media and elections can be considered together, rather than allowing the media to be considered as a factor detached from the electoral process.

Accordingly, the objective of this small booklet designed and published by CMEV is to provide a glimpse of the nature of reporting carried out by mainstream newspapers during the election period. This reporting carried news and perspectives on the election to voters as the campaign unfolded. Sri Lankan newspapers have wide and increasing circulation across the country and thus have the power of informing and shaping the views of society, across any issue connected to elections. What is collated in this publication is the perspectives of a diverse range of newspapers having such circulation during the election.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2020 – මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය හා සබැඳි මාධ්‍ය වාර්තාකරණය 

ප්‍රජාතන්ත්‍රීය  භාවිතයක් සහිත මැතිවරණ ක්‍රමවේදයක් අනුදත් කවර රාජ්‍යයක හෝ මාධ්‍ය යනු කිසිලෙසකත් බැහැර කල නොහැකි පාර්ශ්වකරුවෙකි. සම්ප්‍රදායික හෝ නව මාධ්‍ය වේවා එකී කවර මාධ්‍යයක හෝ හැසිරීම නිසැකව ම මැතිවරණයේ සුපිළිපන්නබව කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරන්නේය. මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ ද මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ දිස්වන මාධ්‍ය භූමිකාව අතිශය තීරණාත්මක බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (CMEV) අඛණ්ඩව සිදුකරමින් තිබෙන මාධ්‍ය නිරීක්ෂණ හමුවේ තහවුරු වන කරුණකි.

එකී මාධ්‍ය හැසිරීම පිලිබඳව  දැනටමත් මෙරටේ යම් සමාජ කථිකාවක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන අතර වඩාත් වැදගත් සාධකය වන්නේ මාධ්‍ය තවදුරටත් මැතිවරණ ක්‍රියාවලියෙන් වියුක්ත සාධකයක් ලෙස නොසලකා මැතිවරණ කෙරෙහි එහි පවත්නා අවියෝජනීය සබඳතාව වඩාත් සවිමත් වන ආකාරයේ භාවිතාවක් වෙත අවතීර්ණ වීමයි.  

එහිලා මැ.ප්‍ර.නි. මධ්‍යස්ථානය මඟින් ප්‍රකාශිත මෙම කුඩා ප්‍රමාණයේ ප්‍රකාශනයෙහි අරමුණ වන්නේ සම්ප්‍රදායික එනම් මුද්‍රිත මාධ්‍ය මැතිවරණ සමයේ සිදුකරන ලද වාර්තාකරණයේ හැඩරුව පිලිබඳ මැතිවරණ කෙරෙහි ආශක්ත පිරිස වෙත යම් හැඟීම් මාත්‍රයක්  ලබා දීමයි. ජන්දදායකයන් දැනුම්වත් කිරීම මතු නොව මැතිවරණ හා සබැඳි ඕනෑම ආකාරයක තේමාවක් පිලිබඳ සමාජය අවදි කිරීමෙහිලා පුවත්පත් සතු අසහාය බලයට අභියෝග කිරීම එතරම් පහසු කාර්යයක් නොවේ. මෙකී ප්‍රකාශණය තුළින් ද විද්‍යමාන වන්නේ මෙරටේ ප්‍රචලිත විවිධ මට්ටමේ පුවත්පත් මැතිවරණය කෙරෙහි දක්වා ඇති ආකල්පයෙහි හරස්කඩකි.

Download in here

Judgments on Election Violations

As a part of CMEV’s voter education efforts, this publication provides a brief introduction to a number of judgments at Sri Lankan courts concerning election violations. CMEV hopes that these case summaries will help voters and activists understand the legal background of Parliamentary elections. (In Sinhala).

Download the publication here

Hate Speech and Divisive Language During the Parliamentary General Election 2020

CMEV has prepared a report which provides an account of the incidence of hate speech and divisive language it has observed in the campaign for the Parliamentary General Election 2020. The report details notable incidents of hate speech and divisive language, and trends in them throughout the campaign period. It also highlights a public awareness campaign CMEV has undertaken addressing hate speech and divisive language.

Download the report here

.

CMEV Election Observation Report – Presidential Election 2019

CMEV is pleased to present its final Election Observation Report for the 2019 Presidential Election. The report provides an overview of the election overall; key election features and trends; a summation of CMEV’s election observation activities; trends in election violations it finds notable; and recommendations for all election stakeholders to strengthen and improve the election process in Sri Lanka.

It also provides detail, data and tabulations on election violations observed and recorded by CMEV during the pre-election, Election Day and post-election periods; as well as the communiqués and materials CMEV published throughout the election period.

Download the Report in English here

Download the Report in Tamil here

COVID-19 and Elections: ANFREL and Sri Lankan election organisations release a Code of Conduct for election observers

ANFREL and six domestic election observation groups, including ANFREL members PAFFREL and CMEV, release today the “COVID-19 Code of Conduct for Election Observers” ahead of the 2020 Sri Lankan parliamentary elections.

This document is a joint initiative from organizations both domestic and international intending to observe the parliamentary elections of Sri Lanka. The polls were initially scheduled for 25 April 2020 but have been postponed because of the COVID-19 pandemic that is affecting the country. While the date at which the elections could be held remains uncertain, pending a ruling from the Supreme Court on the matter, election monitoring organizations have decided to plan ahead and draft guidelines so that election observation may take place in the most responsible manner.

Download Statement in Sinhala

Download Statement in Tamil

Download Statement in English

“Working Amid a Global Pandemic” – CMEV activities update

This document first provides an overview of some of the interventions made by CMEV in this period. It also details media coverage of CMEV’s activities and interventions. Finally, the document provides a snapshot of activity on CMEV’s official website and Facebook pages, as indicators of CMEV’s online operations during this period.

Download Report in here

Considerations for Holding an Election During the COVID-19 Pandemic

This short guide has been prepared by CMEV to offer election stakeholders and voters a brief overview of some key considerations for holding an election during the ongoing COVID-19 pandemic. It provides an outline of how the COVID-19 pandemic has affected elections worldwide; special health and safety measures taken for elections already held worldwide; and important factors to note in the SriLankan electoral context. It is hoped that these considerations are taken into account by all election stakeholders when decisions are made regarding the Parliamentary General Election in Sri Lanka.

Download guide in here

Local Authorities Elections: Observations on the Post-Election Results Period, Lessons Learned and Ways Forward

A critical dialogue on ‘the new provincial council’s election system” organized by the Centre for Monitoring Election Violence (CMEV) in partnership with People’s Action for Free & Fair Elections (PAFFREL) with the participation of all key stakeholders including  Election Commission of Sri Lanka, Ministry of Provincial Councils and Local Government, political parties and Academia as well as Civil Society Leaders held recently in Colombo.

A brief review article was submitted under the title of “ Local Authorities Elections: Some Observations on Post Election Results   Period, Lesson Learnt and Way Forward”  by  Gayani Premathilake, Attorney – At- Law, Legal Officer, Ministry of Provincial Councils & Local Government and Manjula Gajanayake, National Coordinator – CMEV in this event.

Download the document in Tamil and Sinhala.

 

A guide on facilitation of voting rights for out-of-country voters

CMEV has taken a new initiative to identify and facilitate the voting rights of migrant workers in Sri Lanka that amounts to over two million persons. As one of the major contributing source to the national income through foreign revenue, the need to facilitate their inalienable right to participate in the political decision-making process has been recognized and addressed by a comprehensive document compiled with this regard. It encompasses the pertinent legal background and numerous methods utilized in other countries to avail out-of-country voters with facilities to exercise their right to vote.

Download the guide in EnglishSinhala and Tamil.

e s t